Tijdelijk geen rijlessen t/m 19 mei

 In Nieuws

Het kabinet heeft gisteravond een groot deel van de genomen maatregelen omtrent het Coronavirus verlengd. Voor de rijscholen betekent dit dat er  tot en met minimaal 19 mei 2020 geen rijlessen gegeven mogen worden. Binnen de mobiliteitssector wordt er ondertussen wel nagedacht en gekeken hoe de rijlessen t.z.t. gefaseerd weer hervat kunnen worden.

Recent Posts