Rijlessen en mindset

 In Rijlessen

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze blog krijg je waardevolle informatie over twee mindsets en hoe je de kennis hierover in jouw voordeel kunt gebruiken bij het leren autorijden. Deze kennis is breed toepasbaar, je kunt het gebruiken bij vele leerprocessen!

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar prestatie en succes. Hierbij ontdekte ze dat niet alleen onze talenten en vaardigheden voor succes zorgen. Succes hangt ook af van onze mindset. Ze ontdekte dat er twee mindsets zijn namelijk de statische mindset en de op groei gerichte mindset.

Wat houden de 2 mindsets in?
Bij een statische mindset ga je er van uit dat intelligentie en vaardigheden vaststaand zijn en dus niet ontwikkeld kunnen worden. Dit leidt tot het verlangen om slim over te komen en daarmee de neiging om:

  • Uitdagingen te vermijden.
  • Je defensief te gedragen en al gauw op te geven.
  • Inspanning te zien als zinloos of erger.
  • Leerzame feedback te negeren.
  • Succes van anderen als een bedreiging te zien.

Het resultaat hiervan is dat je al vrij snel op je maximale niveau komt en minder bereikt dan mogelijk is.

Bij een op groei gebaseerde mindset ga je er van uit dat intelligentie en vaardigheden kunnen worden ontwikkeld. Dit leidt tot het verlangen om te leren en de neiging om:

  • Uitdagingen te verwelkomen.
  • Niet op te geven bij tegenslag.
  • Inspanning te zien als de weg naar meesterschap.
  • Te leren van feedback.
  • Lering en inspiratie vinden in het succes van anderen.

Het resultaat hiervan is dat je steeds een hoger niveau bereikt.

Wat voor invloed hebben de mindsets op rijlessen?
Vanuit de statische mindset zul je vaak balen/gestrest raken van fouten. Als je hieraan toegeeft zul je merken dat je ook meer fouten gaat maken, je komt in een negatieve spiraal terecht. Je denkt bijvoorbeeld ‘ik heb het niet in me’ , ik heb er geen aanleg voor’ , ‘wat een domme fout’ etc.
Het kan ook zijn dat je de overtuiging hebt dat je helemaal geen fouten mag maken, of dat je een onderwerp heel snel onder de knie moet hebben. Hiermee beperk je jezelf en sta je minder open om te leren. De feedback die je krijgt kan dan ook over komen als kritiek.

Vanuit de op groei gerichte mindset kijk je naar wat je kunt leren van je fouten. Als je ergens nog niet zo goed in bent kun je daar beter in worden door te blijven oefenen, inspanning loont! Succes is de som van vele kleine stappen en elke stap in de goede richting is er weer één!

Feedback hoeft niet negatief te zijn, feedback is een cadeautje!

Wanneer je bij een ervaren bestuurder in de auto zit en denkt ‘wat gaat het bij hem/haar toch allemaal makkelijk en soepel’ onthoudt dan dat het enige verschil tussen jou en de ervaren bestuurder is dat de ervaren bestuurder gewoon meer uren achter het stuur heeft gemaakt, meer niet!

 Tot slot
Iedere leerling heeft zijn eigen weg naar het rijbewijs toe. Een onderdeel dat jij heel lastig vindt kan voor een ander juist heel makkelijk zijn en andersom. Dit maakt niets uit, zolang je blijft oefenen kom je stap voor stap dichter bij het halen van je rijbewijs! Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op!

Recent Posts